Decizie nr. 879/2021 din 14-iul-2021, Curtea de Apel Oradea, ordonanta presedintiala (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 14 Iulie 2021

TEXT SPETĂ

Inspectorat scolar vs Persoană fizică

Acesta nu este document finalizat

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ORADEA

Secţia I civilă

Număr operator de date cu caracter personal 3159

ECLI:RO:CAORA:2021:002.______

Dosar nr. _____________

DECIZIA CIVILĂ NR. 879/2021-A

Şedinţa publică din data de 14 iulie 2021

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: D____ M_____

Judecător: F______ T_____

Grefier: A______ L____

Pe rol fiind judecarea apelului civil formulat de apelantul pârât B____________ B_____ B_______ B____, cu sediul în Oradea, _______________________. 11, judeţul Bihor, în contradictoriu cu intimatul reclamant A____ A_____ A___, CNP _____________, cu domiciliul procedural ales la Cabinet de avocat C_____ C_____, în Oradea, _____________________. 1, etaj 1, camera 11, judeţul Bihor împotriva sentinţei civile nr. 808/LM din 28 iunie 2021 pronunţată de Tribunalul Bihor în dosar nr. _____________, având ca obiect ordonanţă preşedinţială.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi, se prezintă...