Decizie nr. 86/2021 din 19-ian-2021, Tribunalul Ialomita, pretentii (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 19 Ianuarie 2021

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Spital

Cod ECLI ECLI:RO:TBILM:2021:005.______

Dosar nr. _____________

R O M Â N I A

TRIBUNALUL IALOMIŢA - SECŢIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 86/A

Şedinţa publică din data de 19 ianuarie 2021

Completul este constituit din:

Preşedinte - A_____ A______

Judecător – M_______ L_____ I_______

Grefier – Ş_____ N_______ V______

Pe rol soluţionarea apelului formulat de apelantul-pârât B_____ B_____ împotriva sentinţei civile nr. 531/03.03.2020 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. _____________, în contradictoriu cu intimatul-reclamant A_______ A_______ A_ A______ A_______, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanţei obiectul cauzei, stadiul procesual şi procedura de citare, precum şi faptul că s-a solicitat judecarea cauzei în lipsă, după care;

I N S T A N Ţ A,

Cu privire la apelul civil de faţă;

Prin sentinţa civilă nr. 531...