Decizie nr. 701/2021 din 10-iun-2021, Curtea de Apel Timisoara, actiune in constatare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 10 Iunie 2021

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATIM:2021:031.______

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA OPERATOR 2928

Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale

DOSAR NR. ___________

DECIZIA CIVILĂ NR. 701

Şedinţa publică din 10 iunie 2021

Curtea constituită din :

PREŞEDINTE: A_______ C_____ Ţ___

JUDECĂTOR: M____ A__ B______

GREFIER: M______-C_______ ANANII

Pe rol se află soluţionarea apelului declarat de apelantul reclamant A____ A____ împotriva sentinţei civile nr. 900/25.09.2020 pronunţată de Tribunalul T____ în dosar nr. ___________, în contradictoriu cu intimata pârâtă Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" SA, având ca obiect acţiune în constatare.

Mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 13.05.2021 termen la care, având nevoie de timp pentru deliberare şi pentru a da părţilor posibilitatea de a formula concluzii scrise, instanţa a amânat pronunţarea la data de 27.05.2021, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.