Decizie nr. 558/2021 din 27-sept-2021, Curtea de Apel Bacau, pretentii (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 27 Septembrie 2021

TEXT SPETĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CABAC:2021:002.______

Operator de date cu caracter personal nr. 3666.

Dosar nr. _____________

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL BACĂU

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 558/2021

Şedinţa publică de la 27 Septembrie 2021

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE L_______ G______

Judecător P______ M______ A__________

Grefier L______ D____

Pe rol soluţionarea apelului civil declarat de apelantul-reclamant E____ E__, împotriva sentinţei civile nr. 423/5.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bacău - Secţia I civilă în dosarul nr. _____________ în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi D________ D______ D____, B____________ B_________ B_ B____, C_________ C________ şi A_______ A________ A_____, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal efectuat în şedinţă publică, este prezent apelantul-reclamant E____ E__, intimatul-pârât I.T.M. este reprezentat prin c.j. Fantu L______, care depune în faţa instanţei delegaţie de reprezentare, lipsesc reprezentanţii celorlalte părţi.

S-a făcut oral referatul cauzei de...