Decizie nr. 485/2021 din 30-sept-2021, Tribunalul Alba, servitute (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 30 Septembrie 2021

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Persoană fizică, Persoană fizică, Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:TBALB:2021:014.______

Dosar nr. ____________

R O M Â N I A

TRIBUNALUL A___

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIE CIVILĂ Nr. 485/A/2021

Şedinţa publică de la 30 Septembrie 2021

Completul compus din:

PREŞEDINTE L____ R___

Judecător C_______ M_____ - vicepreşedinte C_____

Grefier A______ R______

Pe rol judecarea apelului declarat de apelanta B________ B____ împotriva Sentinţei civile 440/2020 pronunţată în Dosar civil nr. ____________ în contradictoriu cu intimaţii A__ A____, C________ C______ C_____ şi D________ D________, având ca obiect-servitute stingerea servituţii de trecere.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care: SMersul dezbaterilor şi concluziile părţăilor au fost consemnate în încheierea de amânarea pronunţăprii din 30 septembrie 2021 care face parte integrantă din prezenta decizie.

INSTANŢA

Asupra apelului civil de faţă: