Decizie nr. 3264/2021 din 22-dec-2021, Curtea de Apel Ploiesti, drepturi banesti (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 22 Decembrie 2021

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs Societate comercială

Cod ECLI ECLI:RO:CAPLO:2021:018.______

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

SECŢIA I CIVILĂ

Dosar nr. ____________

D EC I Z I A NR. 3264

Şedinţa publică din data de 22 decembrie 2021

Preşedinte - M_____ R_____ M_____

Judecător - C________ D___ E_____

Grefier - C_______ C_____________

Pe rol fiind pronunţarea asupra apelului declarat de reclamantul B____ B______, CNP _____________, domiciliat în Comuna I__________, ___________________, judeţ Prahova, împotriva sentinţei civile nr. 844 din data de 9 martie 2021, pronunţată de Tribunalul Prahova - Secţia I Civilă, în contradictoriu cu intimata pârâtă _____________________, cu sediul ales în vederea comunicării actelor de procedură la S.C.P.A M_____ R___, V_______ T____ & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, _____________________.6, ____________, ___________, sector 3.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din 18.11.2021, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care...