Decizie nr. 316/2021 din 29-sept-2021, Curtea de Apel Constanta, suspendare executare (Litigii de munca)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 29 Septembrie 2021

TEXT SPETĂ

Regii Autonome vs Persoană fizică

Cod ECLI ECLI:RO:CACTA:2021:024.______

Operator de date cu caracter personal 3170

Dosar nr. _____________ Cod ECLI

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL C________

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 316 CM

Şedinţa publică din data de 29 septembrie 2021

Complet specializat pentru cauze privind

conflicte de muncă şi asigurări sociale

PREŞEDINTE: M______ G____

JUDECĂTOR: C_______ G_______

Grefier: C_______ I_____

Pe rol, soluţionarea apelului civil declarat de apelanta pârâtă A____ A_______ A_ A__________ A A_______ A______ A________ (R.A.D.E.T. C________), cu sediul în C________, ____________________. 14A, prin lichidator judiciar EUROSMART S.P.R.L., cu sediul profesional în Bucureşti, _________________. 13, ___________________________ din data de 02.11.2020 şi a sentinţei civile nr. 3639 din 22 decembrie 2020 pronunţate de Tribunalul C________ în dosarul nr. _____________, în contradictoriu cu intimatul reclamant B__________ B______, cu domiciliul în C________,...