Decizie nr. 130/2020 din 20-ian-2020, Tribunalul Iasi, plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) (Civil)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 20 Ianuarie 2020

TEXT SPETĂ

Persoană fizică vs

Cod ECLI ECLI:RO:TBIAS:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

TRIBUNALUL IAŞI

SECŢIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 130/2020

Şedinţa publică de la 20 Ianuarie 2020

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE C_____ D______

Judecăto r I____ D________

Grefier S_____ P_______

Pe rol se află soluţionarea apelului civil declarat de către apelantul G_____ G_______, împotriva sentinţei civile nr. 7761 pronunţate la data de 26.06.2018 de către Judecătoria Iaşi în dosarul civil nr. XXXXXXXX/ 2018, având ca obiect „ plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) ".

Dezbaterile asupra fondului au avut loc î n şedinţa publică din data de 06.01 .20 20 , susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, când, pentru a oferi apelantului posibilitatea de a formula concluzii scrise, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, când,

INSTANŢA,

Deliberând asupra apelului civil de faţă constată...