Decizie nr. 1098/2021 din 13-dec-2021, Curtea de Apel Oradea, litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999) (Contencios administrativ si fiscal)

Hotarari judecătoresti

Decizie din 13 Decembrie 2021

TEXT SPETĂ

Cod ECLI: ECLI:RO:CAORA:2021:008.______

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL ORADEA

Secţia de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 1740/111/CA/2018* - R

Nr. operator de date cu caracter personal: 3159

DECIZIA NR. 1098/CA/2021 – R

Şedinţa publică din data de 13.12.2021

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte: O____ A____ C____

Judecător: B__ A_____ D_____

Judecător: B____ O_____

Grefier: P_______ M_____

Pe rol se află soluţionarea recursului formulat de recurenta C__ C___ C____, având CNP _____________, cu domiciliul în Salonta, __________________ B, judeţul Bihor şi cu reşedinţa în Salonta, _____________________, nr. 2, _____________, ____________________ în contradictoriu cu intimaţii B_________ B______ B___ B_____ şi A________ A____ A_ A___________ A______, ambii cu sediul în Salonta, ________________________, judeţul Bihor, împotriva sentinţei nr. 564/CA/17.06.2021 pronunţate de Tribunalul Bihor, având ca obiect anulare act administrativ.

Se constată că recurenta a depus la dosarul...