Wolters Kluwer, Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021
Autor:

Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat

Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat (aspecte generale şi baza legală)

Conform legislaţiei muncii, în România, un angajat poate beneficia de un număr de 14 concedii, în legătură cu care vom aborda aspectele generale (ce reprezintă) şi care este baza legală aplicabilă.

Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat Persoana juridică Persoana juridică Concediu pentru creşterea copilului Concediu pentru carantină Concediu pentru evenimente deosebite Concediu pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav Concediu medical pentru accident de muncă sau boală profesională Concediu de risc maternal Concediu de maternitate Concediu paternal Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat Concediu de acomodare Concediu de odihnă Concediu pentru formare profesională Concediu fără plată Concediu medical

Pas: Tipuri de concedii de care poate beneficia un angajat

Vom aborda tipurile de concedii reglementate de legislaţia muncii, care sunt acestea, cum pot fi solicitate şi care este baza legală aplicabila fiecăruia.

Pas: Concediu de odihnă

Principalele aspect prevăzute de legislaţia muncii privind efectuarea concediului de odihnă sunt următoarele:

- Durata minimă este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile.

- Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale.

- Pe perioada concediului de odihnă, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care se plăteşte de angajator cu minim 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.

- Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

- În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

- Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

În anul 2019 se introduce un concediu de odihnă suplimentar pentru salariate. Astfel, art. 1471 din Codul muncii prevede că:

- Salariatele care urmează o procedură de fertilizare în vitro beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

* 1 zi la data efectuării puncţiei ovariene;

* 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

Cererea privind acordarea acestui concediu de odihnă suplimentar va fi însoţită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condiţiile legii.

Concediul de odihnă se acordă pe baza de cerere din partea angajatului

Art. 144-151 din Codul muncii