Wolters Kluwer, Suspendarea versus incetarea contractului de munca

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021
Autor:

Suspendarea versus incetarea contractului de munca

Suspendarea versus încetarea contractului de muncă

Cunoaşterea dispoziţiilor legale de către salariaţi privind conţinutul actelor pe care le semnează în cazul în care angajatorii îi pun în faţa unor dispoziţii de renunţare la munca lor este esenţială. Astfel, dorim să abordăm în acest flux diferenţele dintre un contract individual de muncă suspendat şi încetarea contractului de muncă, pentru a înţelege drepturile care li se cuvin în ambele situaţii.

Suspendarea versus incetarea contractului de munca Persoana juridică Persoana juridică Din iniţiativa angajatorului Încetarea de drept a CIM De drept/ cu acordul părţilor Şomaj tehnic Drepturi angajat Suspendarea vs încetarea contractului de muncă Suspendarea CIM Încetarea CIM Cauze Din iniţiativa angajatului

Pas: Suspendarea vs încetarea contractului de muncă

Ambele variante de încetare a relaţiilor de muncă, fie temporar, fie definitiv, sunt reglementate de Codul muncii.

Pas: Suspendarea CIM

Suspendarea CIM are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator.

Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne.

Suspendarea contractului individual de muncă trebuie să aibă loc fie ca urmare a acordului salariatului şi angajatorului, consemnat într-un înscris care să cuprindă acest acord şi durata convenită pentru suspendarea temporară a CIM, fie din iniţiativa salariatului (în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 51 Codul muncii), fie din iniţiativa angajatorului (în cazurile şi condiţiile prevăzute de art. 52 Codul muncii).

Art. 49 alin. (1)-(3) Codul muncii