Wolters Kluwer, Regulamentul intern (ROI)

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 26 Ianuarie 2023a.
Autor:

Regulamentul intern (ROI)

Regulamentul intern (ROI)

Conform Codului muncii angajatorii sunt obligaţi să pregătească, să implementeze şi să actualizeze un Regulament intern ce trebuie respectat în cadrul companiei (care conţine reguli, proceduri şi drepturi şi obligaţii ale angajatorului/angajatului). Acest ROI se semnează spre aducere la cunoştinţă atât de angajator, cât şi de angajaţi.

Regulamentul intern (ROI) Persoana juridică Persoana juridică Publicarea Contestarea ROI de către salariat Sancţiuni Regulament intern (ROI) Întocmirea şi monitorizarea ROI Conţinut Aspecte generale Informarea salariaţilor

Pas: Regulament intern (ROI)

Regulamentul intern este un document obligatoriu, specific activităţii companiei, care conţine normele şi procedurile ce trebuie respectate atât de angajaţi, cât şi de angajator.

Pas: Întocmirea şi monitorizarea ROI

Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare,- EXCEPŢIE ÎN VIGIARE PÂNĂ LA data de 06.10.2022- cu consultarea sindicatului sau a reprezentanț ilor salariaț ilor, după caz (la 06.10.2022, Art 241 a fost modificat de articolul unic din Legea 275/2022). Din 06.10.2022, ROI devine obligatoriu şi pentru microintreprinderile definite la art. 4 alin (1) lit. a) din legea 346/2004.

El este întocmit de angajator în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanţii angajaţilor.

Art. 241 şi 246 din Codul muncii