Wolters Kluwer, Procedura de evaluare a angajatilor (legislatie si exemplu)

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Procedura de evaluare a angajatilor (legislatie si exemplu)

Procedura de evaluare a angajaţilor (legislaţie şi exemplu)

Existenta unui sistem de evaluare a angajaţilor este ceruta de Codul Muncii, ca parte din Regulamentul intern, însă, pe lângă prevederile legale, principalul obiectiv al evaluării angajaţilor este acela de a măsura şi de a îmbunătăţi performanţa acestora la locul de muncă, în vederea creşterii potenţialului lor şi a valorii pentru companie. Este un document necesar luării de decizii privind viitorul angajatului în companie, sancţionarea sau promovarea acestuia, decizii privind stabilirea unui plan de perfecţionare profesională, etc.

Procedura de evaluare a angajatilor (legislatie si exemplu) Entitatea Entitatea Conţinutul fişei de evaluare Finalizarea evaluării Procedura de evaluare a angajaţilor Paşi principali ai procesul de evaluare a personalului Fişele de post şi stabilirea criteriilor de evaluare Stabilirea criteriilor de performanţă şi a calificativelor de măsurare a acestora Exemplu de fişa de stabilire şi măsurare a criteriilor de evaluare a performanţelor

Pas: Procedura de evaluare a angajaţilor

Confrom art. 242 (i) din Codul Muncii, Regulamentul intern cuprinde obligatoriu criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

De asemenea art. 69 din Codul Muncii mentionează ca în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire la criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere. Aceste criterii se aplică pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.

Concedierea salariatului în cazul în care nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

În cazul în care nu există obligativitatea întocmirii unui Regulament intern, sugerăm ca procedura de evaluare a personalului să fie o anexă la contractul de muncă individual- abrogat prin Legea 283/2022, în vigoare de la 22.10.2022, în această situaţie toţi angajatorii trebuie să aibă un Regulament intern, conform Codului Muncii.

Angajatorului îi revine obligaţia să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Salariaţii care consideră că au fost concediaţi pentru exercitarea drepturilor prevăzute la art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 31, 1521, 1522, 1532 şi art. 194 alin. (2) pot solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar faţă de prevederile alin. (3) al art. 62, motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea. (modificat de pct. 19 din Legea 283/2022 în vigoare din 22.10.2022). Aceste prevederile nu sunt aplicabile situaţiilor în care prin legi speciale se instituie proceduri prealabile prin care investigarea faptelor revine unei autorităţi sau unui organism competent. (modificat de pct. 19 din Legea 283/2022 în vigoare din 22.10.2022)

Art. 40 lit. (f), 62, 69 şi 242 alin. (1) din Codul Muncii

Pas: Paşi principali ai procesul de evaluare a personalului

Fiecare angajator din mediul privat va stabili prin reglementări interne condiţiile şi termenele în care se realizează evaluarea performanţelor profesionale ale resurselor umane.

În privinţa termenului, am întâlnit în practică evaluări anuale sau o dată la 6 luni.

Criteriile şi procedura de evaluare profesională a salariaţilor se număra printre categoriile de dispoziţii pe care trebuie sa le conţină şi regulamentul intern, conform art. 242 lit. i) din Codul Muncii.

Procedura de evaluare a performanţei angajaţilor este derulată de specialişti în resurse umane, împreună cu conducerea companiei. Specialiştii vor trebui să cunoască în totalitate procedura companiei în ce priveşte evaluarea.