Wolters Kluwer, Plata zilelor libere in cazul unor evenimente familiale deosebite

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Plata zilelor libere in cazul unor evenimente familiale deosebite

Plata zilelor libere în cazul unor evenimente familiale deosebite

Zilele libere pentru evenimentele speciale sunt reglementate de art. 152, Codul Muncii. Acordarea acestora de către angajatorii din mediul privat este facultativă deoarece o data cu intrarea în vigoare a Legii 62/2011, legea dialogului social, Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel National nu mai este negociat. Dacă se acordă acestea trebuie să fie prevăzute în Regulamentul Intern/Contractul Colectiv de Muncă.

Plata zilelor libere in cazul unor evenimente familiale deosebite Entitatea Entitatea Evidenţa orelor Plata Noi tipuri de zilele libere Plata zilelor libere în cazul unor evenimente familiale deosebite Definiţie Condiţii de acordare Documentaţie ROI şi contractul colectiv de muncă

Pas: Plata zilelor libere în cazul unor evenimente familiale deosebite

Codul muncii prevede ca un drept al angajatului zilele libere plătite ale angajaţilor în cazul de evenimente deosebite în viaţa acestora, dar pe de altă parte lasă la latitudinea angajatorului câte zile şi la ce evenimente le acordă, dacă le acordă

Pas: Definiţie

Conform art. 152 din Codul Muncii pentru evenimentele familiale deosebite salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. "Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor libere plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern."

Codul Muncii este vag în privinţa modului în care acestea pot fi oferite, o definiţie a lor o regăsim în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel National (CCMN) - care cu intrarea în vigoare a Legii 62/2011 acesta nu mai este negociat.

Până în 2011, zilele speciale erau trecute în Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National (CCMN) după cum urmează:

- la căsătoria salariatului – 5 zile;

- la căsătoria unui copil – 2 zile;

- la naşterea unui copil – 5 zile + 10 zile dacă tatăl copilului a urmat un curs de puericultura;

- la decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile;

- la decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;

- donatorii de sânge conform legii;

- la schimbarea locului de muncă în cadrul aceleiaşi unităţi, cu mutarea domiciliului în altă localitate – 5 zile;

- 30 de zile – concediu fără plata pentru pregatirea şi susţinerea lucrării de diploma în învăţământul superior.

Această definiţie poate fi urmată de angajatorul privat şi dacă sunt acceptate ca fiind un drept de plata al salariatului, angajatorul se va asigura de cuprinderea lui în Regulamentul Intern şi/sau Contractul Colectiv de Muncă; acolo unde nu există obligativitatea întocmirii unui Regulament intern se va introduce în contractul individual de muncă (sau ca anexă la acesta).