Wolters Kluwer, Aspecte in cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de munca

Fluxuri
Stare:  În vigoare
Versiune de la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Aspecte in cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de munca

Aspecte în cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de muncă

Acest flux îşi propune abordarea unui subiect des întâlnit, respectiv dacă legislaţia muncii permite sau interzice încheierea mai multor contracte de muncă, dacă putem încheia contracte cu 8 ore de muncă cu doi angajaţi, de exemplu.

Aspecte in cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de munca Persoana juridică Persoana juridică Tipuri de contracte De muncă Constitutive Drepturi angajat Timpul de munca depăşeşte 48 de ore/săptămână? Da Nu Exceptii Aspecte în cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de muncă Se pot încheia mai multe contracte de muncă? Nu Da Excepţii

Pas: Aspecte în cazul unui salariat cu mai multe contracte individuale de muncă

Orice angajat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, conform art. 35 din Codul Muncii

Pas: Se pot încheia mai multe contracte de muncă?

Se pot încheia mai multe contracte individuale de muncă însă condiţia este legată de limita de timp de muncă, Codul Muncii limitând acest timp la un singur contract de muncă încheiat.

Art. 35 din Codul Muncii este modificat, începând cu data de 22.10.2022, prin Legea 283/2022 astfel:

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă, beneficiind de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea. Niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care îşi exercită acest drept.

Conform art. II din Legea 283/2022, pentru salariatul care are raporturi de muncă stabilite anterior datei de intrare în vigoare a prezentei legi (respective 22.10.2022), informaţiile suplimentare privind condiţiile aplicabile raportului de muncă se comunică de către angajator, la cerere, în maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării scrise a salariatului. Lipsa unei astfel de solicitări nu exclude aplicarea drepturilor minime stabilite la art. 35 alin. (1), art. 39 alin. (1), art. 40 alin. (2) lit. j), art. 194 şi art. 2782 din Codul muncii actualizat, inclusiv cu aceasta lege.