Wolters Kluwer, Acordarea de sporuri si avantaje salariale

Fluxuri
Stare:  Ieşit din vigoare
Versiune de la: 15 Noiembrie 2021 până la: 24 Noiembrie 2022
Autor:

Acordarea de sporuri si avantaje salariale

Acordarea de sporuri şi avantaje salariale

În acest flux vom trata diferenţa dintre sporuri şi avantajele salariale, categoriile, calculul şi documentaţia prevăzută de legislaţia muncii.

Acordarea de sporuri si avantaje salariale Persoana juridică Persoana juridică Temporare Excepţii Documentaţie Categorii Documentaţie Acordarea de sporuri şi avantaje salariale Sporuri Avantaje Categorii şi calcul Permanente Excepţii

Pas: Acordarea de sporuri şi avantaje salariale

În afara salariului, angajatorii pot oferi şi sporuri, în anumite condiţii, şi avantaje în natură angajaţiilor în vederea motivării şi recompensării muncii acestora.

Pas: Sporuri

Potrivit art. 160 din Codul Muncii, salariul este alcătuit din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri. Sporurile reprezintă acele beneficii în bani care se acordă de către angajatori în conformitate cu prevederile legii şi ale contractului colectiv de muncă şi doar dacă se întrunesc anumite condiţii.

În general, cei care primesc astfel de sporuri sunt angajaţii din sectorul public (de exemplu, personalul care lucrează în sistemul de învăţământ, de sănătate, de apărare, funcţionarii publici, diplomaţii etc.) sau care muncesc în condiţii dificile.

Astfel, salariaţii care au dreptul la acordarea unor sporuri sunt cei care lucrează în condiţii de muncă grele, nocive, periculoase, vătămătoare, penibile (gunoieri şi vidanjori), minerii sau alţi muncitori care lucrează în subteran (la realizarea diferitelor lucrări la adâncime), personalul de pe platformele petroliere marine sau de la punctele meteo.

De asemenea, sporurile pot fi acordate şi celor care lucrează pe timp de noapte sau peste program, dar şi celor care acumulează o vechime de minimum trei ani în muncă.