URECHE Lazar Ciprian, MOLOMAN Bogdan Dumitru, Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta din 01-ian-2016, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta
Dată bază legală: 1 Ianuarie 2016
Autori:

Noul Cod Civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258 534. Comentarii, explicatii si jurisprudenta din 01-ian-2016, Universul Juridic

Autori:

Comentariu la articolul 258 din Noul Cod Civil

Comentarii şi explicaţii

1.

Noţiune. Funcţiile familiei. Etimologic vorbind, semnificaţiile conceptului de familie pun în evidenţă variabilitatea istorică a instituţiei pe care o desemnează; termenul de „familie” provine de la latinescul „famulus” (servitor), ceea ce, potrivit Dicţionarului etimologic al limbii latine, desemnează ansamblul sclavilor şi al servitorilor ce trăiau sub acelaşi acoperiş, iar mai apoi casa în întregime: stăpânul, soţia, copiii şi servitorii. Prin extensie de sens, familia a ajuns să cuprindă agnati – rudele pe linie paternă şi cognati – rudele pe linie maternă şi să devină sinonimă cu gens – comunitate formată din toate rudele de sânge în limbajul curent, dar nu şi în cel juridic.

Însoţind omul în întreaga lui existenţă, familia s-a dovedit a fi una din cele mai vechi şi mai stabile forme de comunitate umană, cea care asigură perpetuarea neamului omenesc, evoluţia şi continuitatea vieţii sociale.

Familia a fost şi...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact