GILCA Costel, Codul Muncii comentat si adnotat, editia a II-a din 18-aug-2015, Rosetti

Comentarii
Publicare: Codul Muncii comentat si adnotat, editia a II-a
Dată bază legală: 18 August 2015
Autor:

Codul Muncii comentat si adnotat, editia a II-a din 18-aug-2015, Rosetti

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Jurisprudenţă naţională

Curtea Constituţională

1.

Curtea reţine că poliţistul este funcţionar public civil, cu statut special, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 360/2002, şi că, în conformitate cu art. 2 alin. (1) din aceeaşi lege, poliţistul este învestit cu exerciţiul autorităţii publice. În considerarea acestor prevederi legale, statutul său juridic cunoaşte elemente derogatorii de la dispoziţiile generale care reglementează raporturile de muncă, respectiv Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011. Astfel, poliţistul este subiect al unui raport de serviciu, raport care ia naştere, se execută şi încetează în condiţii speciale. De aceea, aspectele esenţiale ce vizează cele trei elemente ale raporturilor de serviciu se referă în mod intrinsec la statutul poliţistului, statut care este reglementat prin lege organică, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie,...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact