GILCA Costel, Codul Muncii comentat si adnotat din 3-apr-2024, Rosetti

Comentarii
Publicare: Codul Muncii comentat si adnotat
Dată bază legală: 2 Aprilie 2024
Autor:

Codul Muncii comentat si adnotat din 3-apr-2024, Rosetti

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Comentariu

I.Scurte lămuriri terminologice

1.

Conform primului alineat al acestui articol „prezentul cod reglementează domeniul raporturilor de muncă”. Având în vedere existenţa unor confuzii sau mai bine spus al unor precizări terminologice cu privire la noţiunile de: legislaţia muncii, relaţii de muncă, raportul de muncă şi dreptul muncii vom face o mică incursiune în stabilirea cu exactitate a acestor termeni.

Odată fixată această terminologie vom putea să delimităm şi să demonstrăm faptul că actuala teorie conform căreia dreptul muncii îşi are originea în Codul civil de la 1864 este o teorie fundamental falsă, analiza aprofundată a istoriei relaţiilor de muncă demonstrând în mod clar că dreptul muncii a avut o evoluţie diferită de cea a Codului civil de la 1864 fiind cu mult anterioara adoptării Codului civil.

Simţim nevoia să clarificăm noţiuni precum „relaţii de muncă”, „legislaţia muncii” şi „dreptul muncii” deoarece observăm o oarecare...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact