GEORGESCU Laura, TICLEA Alexandru, Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta din 1-apr-2017, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta
Dată bază legală: 1 Aprilie 2017
Autori:

Codul Muncii comentat si adnotat cu legislatie conexa si jurisprudenta relevanta din 1-apr-2017, Universul Juridic

Autori:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Comentariu

Textul se referă la domeniul de aplicare rationae materiae.

Alin. (1) al acestui articol a fost modificat prin Legea nr. 40/2011, sintagma „totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă” fiind înlocuită cu „domeniul raporturilor de muncă”.

Raţiunea acestei modificări constă în aceea că Legea nr. 53/2003 – Codul muncii nu reglementează „totalitatea” raporturilor individuale de muncă, iar cele colective fac obiectul unui alt act normativ – Legea dialogului social nr. 62/2011.

În plus, Codul muncii – care poate fi considerat o lege a contractului individual de muncă, reglementează, dar numai la nivelul unor principii generale:

– modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă (inspecţia muncii, prevăzută în Titlul X, art. 237-240);

– jurisdicţia muncii, (Titlul XII, art. 266-275);

– formarea profesională (Titlul VI, art. 192-210);

Desigur, indicat era ca normele cuprinse în Legea...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact