PREDUT Marius Catalin, Codul Muncii comentat. Protectia datelor personale, telemunca, munca virtuala si alte forme de munca. Editia a II-a completata si revizuita din 1-ian-2019, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Codul Muncii comentat. Protectia datelor personale, telemunca, munca virtuala si alte forme de munca. Editia a II-a completata si revizuita
Dată bază legală: 1 Ianuarie 2019
Autor:

Codul Muncii comentat. Protectia datelor personale, telemunca, munca virtuala si alte forme de munca. Editia a II-a completata si revizuita din 1-ian-2019, Universul Juridic

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Codul Muncii

Comentariu

Domeniul principal de reglementare al normelor juridice prevăzute în Codului muncii are în vedere raporturile individuale şi colective de muncă, care se stabilesc între o persoană fizică sau juridică, angajator, şi o persoană fizică, salariat, precum şi între patronate, sindicate sau reprezentanţii salariaţilor şi autorităţile publice.

Reglementate prin diferite acte normative, asumate prin contractul individual şi, după caz, colectiv de muncă, relaţiile sociale de muncă devin raporturi juridice de muncă, a căror specificitate esenţială constă în subordonarea, în condiţiile legii, a unui individ/grup de indivizi faţă de o unitate socio-economică, cu o structură organizatorică definită şi o ierarhie funcţională acceptată.

Pornind de la această particularitate esenţială şi definitorie a raporturilor juridice de muncă, se permite diferenţierea de situaţiile în care persoanele care exercită demnităţi publice printr-un act de numire, care...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact