colectiv, BOROI Gabriel, Codul de procedura civila comentat din 31-mar-2013, Hamangiu

Comentarii
Publicare: Codul de procedura civila comentat
Dată bază legală: 31 Martie 2013
Autori:

Codul de procedura civila comentat din 31-mar-2013, Hamangiu

Autori:

Comentariu la articolul 1 din Codul de Procedura Civila

Comentariu

1.

Noul Cod de procedură civilă – necesitatea adoptării şi intrarea sa în vigoare. Integrarea României în Uniunea Europeană, ce a declanşat întrepătrunderea unor sisteme de drept diferite, precum şi noile realităţi sociale şi economice existente în plan intern şi extern au determinat necesitatea corelării şi transformării legislaţiei române pentru a corespunde exigenţelor actuale.

În acest context, prin Legea nr. 287/2009 a fost adoptat noul Cod civil, iar condiţionarea reciprocă de esenţă dintre norma de drept substanţial şi norma de drept formal a impus crearea unui nou instrument juridic care să asigure valorificarea corespunzătoare a acestuia pe cale procesuală.

Astfel, noul Cod de procedură civilă a fost adoptat prin Legea nr. 134/2010, modificată prin Legea nr. 76/2012 privind punerea sa în aplicare, Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 şi O.U.G. nr....

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact