TEC Lavinia și alț. , Codul Civil – Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257 din 29-aug-2018, Rosetti

Comentarii
Publicare: Codul Civil – Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257
Dată bază legală: 15 Mai 2018
Autori:

Codul Civil – Comentat si adnotat. Despre legea civila. Despre persoane. Art. 1-257 din 29-aug-2018, Rosetti

Autori:

Comentariu la articolul 1 din Codul Civil

Comentariu

1.

Izvoarele dreptului civil reprezintă formele în care sunt exprimate regulile de conduită generale, abstracte şi impersonale, de aplicabilitate repetată, care privesc comportarea părţilor raporturilor juridice civile.

De precizat că, potrivit teoriei generale a dreptului, această noţiune comportă două sensuri: sensul material - care reprezintă condiţiile preexistente dreptului, cadrul economic, social, politic şi ideologic, care se impun legiuitorului în procesul de creare a dreptului, şi sensul formal - care se referă la modalităţile de exprimare a regulilor de drept.

Revenind la conţinutul dispoziţiilor art. 1 din Codul civil, observăm că legiuitorul a înţeles prin intermediul acestor dispoziţii să se refere exclusiv la izvoarele formale ale dreptului civil, practic la vehiculul prin intermediul căruia urmează să fie livrată norma juridică.

Norma juridică reprezintă forma internă a dreptului; formularea normei juridice constituie forma...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact