TERZEA Viorel, Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Volumul I, art. 1-952 din 27-feb-2024, Universul Juridic

Comentarii
Publicare: Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Volumul I, art. 1-952
Dată bază legală: 1 Noiembrie 2021
Autor:

Codul civil adnotat cu doctrina si jurisprudenta. Volumul I, art. 1-952 din 27-feb-2024, Universul Juridic

Autor:

Comentariu la articolul 1 din Codul Civil

Bibliografie

R.G. Albăstroiu, Noul Cod civil român - lucrare juridică adaptată „peisajului” legislativ european, Pandectele Române, nr. 1/2013, pp. 29-49; C. Alunaru, Consideraţii privind importanţa Codului civil general austriac pentru evoluţia sistemului de drept civil român, în vol. „Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 23-49; M. Andreescu, Principiile dreptului. O abordare filosofică, în PR nr. 2/2013, pp. 51-64; M. Andreescu, C. Andreescu, Contribuie jurisprudenţa Curţii Constituţionale la construcţia unor principii ale dreptului?, în Dreptul nr. 7/2020, pp. 96-110; M. D. Bob, În căutarea rădăcinilor dreptului civil român modern, în D.A. Popescu, I.F. Popa (coord.), Liber Amicorum Liviu Pop. Reforma dreptului privat român în contextul federalismului juridic european, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 85-99; B. Ionescu: Jur...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact