DUCA Maria Violeta, Transferul de întreprindere. Caracterul nelegal al informării salariatului cu privire la o nouă perioadă de probă pentru aceeaşi funcţie

Articole
Publicare: Revista Dreptul 11 din 2020
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Transferul de întreprindere. Caracterul nelegal al informării salariatului cu privire la o nouă perioadă de probă pentru aceeaşi funcţie

Transferul de întreprindere. Caracterul nelegal al informării salariatului cu privire la o nouă perioadă de probă pentru aceeaşi funcţie

drd. MARIA-VIOLETA DUCA

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Judecător - Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale

Transferul dreptului de proprietate sau legătura contractuală dintre cedent şi cesionar nu reprezintă condiţii sine qua non pentru existenţa transferului de întreprindere în accepţiunea Directivei 2001/23/CE astfel cum a fost interpretată prin hotărârile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi, deşi prevăzute de dreptul intern, nu îşi pot produce efectele în contra scopului directivei, prin restrângerea domeniului de aplicare.

Includerea în contractul individual de muncă al salariatei a unei noi perioade de probă a reprezentat o încălcare a prevederilor art. 173 alin. (2) din Codul muncii în materia transferului de întreprindere, deoarece cesionarul avea obligaţia să respecte...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact