BUSCAN Ionut, Subrogaţia legală a codebitorului-plătitor în drepturile creditorului fiscal derivate dintr-un titlu executoriu reprezentat de o sentinţă penală. Regres (total) contra inculpatului-codebitor vinovat de săvârşirea faptei care a generat prejudiciul civil reparat. Încuviinţarea executării silite a inculpatului-codebitor la cererea creditorului subrogat în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa penală, fără a mai fi necesară o nouă acţiune în regres la instanţa civilă

Articole
Publicare: Revista Romana de Jurisprudenta 3 din 2017
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Subrogaţia legală a codebitorului-plătitor în drepturile creditorului fiscal derivate dintr-un titlu executoriu reprezentat de o sentinţă penală. Regres (total) contra inculpatului-codebitor vinovat de săvârşirea faptei care a generat prejudiciul civil reparat. Încuviinţarea executării silite a inculpatului-codebitor la cererea creditorului subrogat în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa penală, fără a mai fi necesară o nouă acţiune în regres la instanţa civilă

Subrogaţia legală a codebitorului-plătitor în drepturile creditorului fiscal derivate dintr-un titlu executoriu reprezentat de o sentinţă penală. Regres (total) contra inculpatului-codebitor vinovat de săvârşirea faptei care a generat prejudiciul civil reparat. Încuviinţarea executării silite a inculpatului-codebitor la cererea creditorului subrogat în temeiul titlului executoriu reprezentat de sentinţa penală, fără a mai fi necesară o nouă acţiune în regres la instanţa civilă

The legal subrogation of the paying co debtor in the rights constituted to the tax creditor through an enforceable title represented by a penal sentence. Regression (totally) against the defendant co debitor guilty of committing the deed that caused the repaired civil damage. Permision of forced execution of the co debtor defendant at the request of the subrogated creditor under the enforceable title of the penal sentence, without the need for a new action in the regression to the civil court

Rezumat

Plata daunelor...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact