DUTU Adelina, Pauze şi repausuri potrivit Codului muncii

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2020
Autor:
Tip: Doctrina

Pauze şi repausuri potrivit Codului muncii

Pauze şi repausuri potrivit Codului muncii

Lect. univ. dr. Adelina DUŢU

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Consilier juridic, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”

ABSTRACT

In the present article the author analyses rest time forms regulated during the work schedule (lunch break), the one at the end of the daily work schedule (daily rest), as well as the one at the end of the week (weekly rest).

It is emphasized that working time cannot be continuous, as it is intersected or segmented by daily and weekly rest periods. There is a symbiosis between working time and rest time.

Keywords: rest time, lunch break, daily rest, weekly rest, working time.

REZUMAT

În articolul de faţă se au în vedere formele timpului de odihnă, reglementate în timpul programului de lucru (pauza de masă), cel de la sfârşitul programului zilnic de lucru (repausul zilnic), precum şi cel de la finele săptămânii (repausul săptămânal).

Se subliniază că timpul de muncă nu poate fi...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact