Colegiul de redactie, Organul competent să aplice sancţiunea disciplinară săvârşită de un salariat cu funcţia de asistent medical

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2022
Autor:
Tip: Info

Organul competent să aplice sancţiunea disciplinară săvârşită de un salariat cu funcţia de asistent medical

Organul competent să aplice sancţiunea disciplinară săvârşită de un salariat cu funcţia de asistent medical

Întrebare: În cazul unei abateri disciplinare săvârşite de un salariat cu funcţia de asistent medical care este organul competent să aplice sancţiunea disciplinară: angajatorul (unitatea sanitară) şi/sau Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România?

Răspuns: Dacă prin fapta săvârşită au fost încălcate obligaţii care îi revin persoanei în calitate de salariat, sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute de Codul muncii, iar cel care le aplică este angajatorul în temeiul prerogativei sale disciplinare, cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252C. muncii. Angajatorul nu are obligaţia de a sesiza Ordinul Asistenţilor Medicali din România. În cazul în care prin fapta săvârşită persoana în cauză a încălcat obligaţii care îi revin conform legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie, a regulilor de bună practică...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact