TABACU Andreea, Ordinea exercitării căilor de atac

Articole
Publicare: Revista Romana de Jurisprudenta 1 din 2022
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Ordinea exercitării căilor de atac

Ordinea exercitării căilor de atac

Order of filing the means of challenge

Abstract

In order to be upheld on the second appeal, the law requires the grounds of illegality of a judgment to be raised by means of the appeal provided for by law, failure to do so making it impossible for the second appeal court to examine the grounds.

The fact that, from the point of view of the effects of the judgment to be given, the provisions of Article 60(2) of the Code of Civil Procedure, does not entail the admissibility of a second appeal brought without an appeal having been lodged.

Rezumat

Pentru a putea fi susţinute în recurs, legea impune invocarea motivelor de nelegalitate ale unei hotărâri pe calea apelului prevăzut de lege, neformularea acestei căi de atac determinând imposibilitatea analizării motivelor de către instanţa de recurs.

Faptul că din perspectiva efectelor hotărârii judecătoreşti ce se va pronunţa, în cauză sunt incidente prevederile art. 60alin. (2) C. pr. civ., nu atrage admisibilitatea...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact