LULA Ion, Observaţii asupra reglementării proprietăţii periodice în Noul Cod civil

Articole
Publicare: Revista Dreptul 1 din 2012
Autor:
Tip: Doctrina

Observaţii asupra reglementării proprietăţii periodice în Noul Cod civil

Observaţii asupra reglementării proprietăţii periodice în Noul Cod civil

Prof. univ. dr. ION LULĂ*

* e-mail: sferdian_irina@yahoo.com

ABSTRACT

The new Civil Code has regulated, for the first time in our legislation, the periodic property. This new legal form of the right of property has been established as a forced joint ownership, although its owners do not exercise the prerogatives of the property right concurrently and together, but successively and repetitively.

This study criticizes some provisions which govern the periodic property and sets out the arguments supporting the idea that this forced property cannot be considered joint ownership of property, as the Civil Code names it.

Keywords: periodic property; time-sharing; forced joint ownership.

1. În ţara noastră, discuţiile privind proprietatea periodică au apărut ca urmare a lansării în anul 1995 a unei emisii de loz în plic de către Regia Autonomă "Loteria Naţională", sistem în cadrul căruia câştigătorul dobândea dreptul de...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact