ARBANAS Petrica, Neacordarea preavizului. Motiv de nulitate a deciziei de concediere. Condiţii

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2014
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Neacordarea preavizului. Motiv de nulitate a deciziei de concediere. Condiţii

Neacordarea preavizului. Motiv de nulitate a deciziei de concediere. Condiţii

Selecţie şi comentariu de judecător Petrică ARBĂNAŞ

Codul muncii, art. 75, art. 76, art. 77

În conformitate cu art. 77 C. muncii, decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului. Acesta înseamnă că încetarea raporturilor de muncă are loc nu la data eventual menţionată de angajator în decizie, ci prin forţa şi în temeiul legii, la data comunicării deciziei de concediere.

Examinând conţinutul deciziei contestate, prin raportare la dispoziţiile legale relevante redate anterior, Curtea consideră că acest act juridic este lovit de nulitate absolută, fiind emis cu încălcarea condiţiilor de formă impuse de lege.

Principalul efect al oricărei decizii de concediere este încetarea contractului individual de muncă al salariatului.

Aşa fiind şi prin forţa dispoziţiilor art. 77 C. muncii, înseamnă că în cauză raporturile de muncă dintre părţi au încetat la data de 26 ianuarie 2012, atunci când s-a...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact