FARMATHY Amelia, Limitele conţinutului obligaţiei de informare la angajare. Concediere colectivă. Daune morale

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2017
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Limitele conţinutului obligaţiei de informare la angajare. Concediere colectivă. Daune morale

Limitele conţinutului obligaţiei de informare la angajare. Concediere colectivă. Daune morale

judecător Amelia FARMATHY

C. muncii, art. 17, art. 19, art. 58, art. 65-80, art. 242, art. 252

C. civ., art. 1349

Art. 69 alin. (3) C. muncii, introdus prin Legea nr. 40/2011 de modificare a Codului muncii, stabileşte criteriile avute în vedere (potrivit legii şi/sau contractelor colective) pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, care sunt, de regulă, de factură socială, acestea aplicându-se pentru departajarea salariaţilor numai după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă [prin aplicarea procedurii de evaluare profesională stabilită prin Regulamentul Intern - art. 242 lit. i) C. muncii]. Ca urmare, pe prim plan se află, în prezent, competenţa profesională, realizările de la locul de muncă, iar, în plan secundar, alte criterii.

Numai după aplicarea criteriilor profesionale, dacă este necesar, în continuare, se aplică celelalte criterii în caz de punctaj egal între doi...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact