ZARNESCU Valentina Lidia, Justul echilibru între viaţa profesională şi cea familială din perspectiva dimensiunii de gen

Articole
Publicare: Analele Universitatii din Bucuresti - Seria Drept 1 din 2022
Autor:
Tip: Doctrina

Justul echilibru între viaţa profesională şi cea familială din perspectiva dimensiunii de gen

Justul echilibru între viaţa profesională şi cea familială din perspectiva dimensiunii de gen

Drd. Valentina Lidia ZĂRNESCU

Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Rezumat: Munca, familia şi egalitatea de gen reprezintă trei dimensiuni centrale ale omului, care se află într-o relaţie de interdependenţă din ce în ce mai complexă, şi care pot determina dezechilibre majore asupra societăţii şi asupra economiei dacă nu sunt abordate integrat. Prezentul studiu îşi propune să analizeze în ce măsură femeile şi bărbaţii din România şi UE reuşesc să jongleze între sarcinile familiale şi responsabilităţile profesionale, provocările cu care aceştia se confruntă şi posibile soluţii pentru a se asigura egalitatea acestora în ceea ce priveşte şansele pe piaţa muncii şi tratamentul la locul de muncă şi în cadrul familiei.

Cuvinte-cheie: egalitate de şanse, discriminare, echilibru între viaţa profesională şi cea familială, remuneraţie egală.

Gender perspectives on a fair work-family balance

Abstrac...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact