Curtea de Apel IASI, Întâlnirea preşedinţilor secţiilor pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul curţilor de apel, Iaşi, 23-24 septembrie 2021

Articole
Publicare: Revista Romana de Drept al Afacerilor 4 din 2022
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Întâlnirea preşedinţilor secţiilor pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul curţilor de apel, Iaşi, 23-24 septembrie 2021

Întâlnirea preşedinţilor secţiilor pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale din cadrul curţilor de apel, Iaşi, 23-24 septembrie 2021

1. Încetarea contractului de muncă în perioada de probă. Condiţia comunicării notificării scrise în perioada de probă

- Materia: civil, litigii de muncă şi asigurări sociale

- Legislaţie incidentă: C. muncii, art. 31; C. civ., art. 1326

Problema de drept: Contractul de muncă încetează de drept şi în ipoteza în care notificarea scrisă poartă dată anterioară încetării perioadei de probă, dar este comunicată angajatului după acest moment, sau notificarea scrisă trebuie să fie comunicată în perioada de probă?

Prezentarea problemei juridice, cu arătarea situaţiei de fapt:

Situaţia care a generat opiniile divergente este dată de contestarea unei decizii de încetare a contractului individual de muncă în temeiul dispoziţiilor art. 31alin. (3) Codul muncii, în ipoteza în care notificarea scrisă poartă dată anterioară încetării perioadei de probă, dar...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact