DUTU Adelina Oana, Indemnizaţie de neconcurenţă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 6 din 2018
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Indemnizaţie de neconcurenţă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Indemnizaţie de neconcurenţă. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copilului

Selecţie realizată de lect. univ. dr. Adelina Oana DUŢU

C. muncii, art. 211

O.U.G. nr. 111/2010, art. 3 alin. (3)

Indemnizaţia de neconcurenţă primită de reclamantă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 21 C. muncii, deoarece, în cazul reclamantei, contractul de muncă nu a încetat, ci a fost suspendat de drept până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, iar contraprestaţia angajatorului nu a fost percepută ca o indemnizaţie lunară pe toată perioada de neconcurenţă, ci ca o sumă globală plătită de angajator anterior suspendării contractului individual de muncă. În consecinţă, Curtea apreciază că această indemnizaţie nu a fost acordată de angajator potrivit legii, în sensul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din O.U.G. nr. 111/2010.

(C. Apel Suceava, decizia nr. 1707/2018, www.portal.just.ro)

Prin cererea înregistrată pe rolul...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact