STEFANESCU Ion Traian, BELIGRADEANU Serban, Incidenţa dispoziţiilor Noului Cod civil privitoare la viciul de consimţământ al leziunii în domeniul contractului individual de muncă

Articole
Publicare: Revista Dreptul 2 din 2014
Autori:
Tip: Doctrina

Incidenţa dispoziţiilor Noului Cod civil privitoare la viciul de consimţământ al leziunii în domeniul contractului individual de muncă

Incidenţa dispoziţiilor Noului Cod civil privitoare la viciul de consimţământ al leziunii în domeniul contractului individual de muncă

dr. ŞERBAN BELIGRĂDEANU*

* e-mail: office@ujr-dreptul.ro

dr. ION TRAIAN ŞTEFĂNESCU**

** e-mail: brandusa_vartolomei@yahoo.com

Profesor univ. emerit - Academia de Studii Economice, Departamentul de drept - Bucureşti

ABSTRACT

In this study the authors criticize an isolated opinion (the vice of consent of lesion is inapplicable to the individual labour contract) expressed more or less recently in the Romanian legal literature. The provisions of Article 1221 and (limitatively and partially) Article 1222 of the Civil Code supplement the provisions of the Labour Code. On the other hand, Articles 1223-1224 of the Civil Code are completely inapplicable in case of individual labour contract.

Keywords: individual labour contract; vice of consent; lesion.

1. Primul şi cel de al doilea Cod al muncii nu au reglementat, în vreun mod, nulitatea contractului individual de muncă

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact