Curtea Suprema de Justitie, HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 20 octombrie 2022(*)

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2023
Autor:
Tip: Jurisprudenta

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 20 octombrie 2022(*)

HOTĂRÂREA CURŢII (Camera a şasea) 20 octombrie 2022(*)

"Trimitere preliminară - Politica socială - Egalitate de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă - Directiva 2000/78/CE - Articolul 2 alineatele (1) şi (2) - Interzicerea discriminării pe motive de vârstă - Reglementare naţională ce are ca efect faptul că salariul primit de unii magistraţi este mai ridicat decât cel al altor magistraţi de acelaşi rang şi care exercită aceleaşi funcţii - Articolul 1 - Obiect - Caracter exhaustiv al discriminărilor enumerate"

În cauza C-301/21,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Oradea (România), prin decizia din 12 aprilie 2021, primită de Curte la 11 mai 2021, în procedura

Curtea de Apel Alba Iulia şi alţii

împotriva

YF şi alţii,

cu participarea:

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării,

Tribunalului Cluj,

CURTEA (Camera a şasea),

compusă din domnul A. Arabadjiev (raportor), preşedintele...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact