Curtea de Apel ALBA IULIA, Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională

Articole
Publicare: Pandectele Romane 6 din 2012
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională

Formarea profesională. Suportarea cheltuielilor de pregătire profesională

Abstract

Legal provisions do not prohibit the conclusion between the parties to the labour relationship of additional documents to the individual employment contract, which should stipulate the obligation of the employee who benefited from training courses, for a period of less than 60 days, to work for the employer who paid for the training.

Keywords: professional training, professional training expenses

Rezumat

Prevederile legale nu interzic încheierea între părţile raportului de muncă a unor acte adiţionale la contractul individual de muncă, care să prevadă obligaţia salariatului ce a beneficiat de cursuri de formare profesională, cu o durată mai mică de 60 de zile, de a munci pentru angajatorul ce a suportat asemenea cheltuieli.

Cuvinte cheie: formare profesională, cheltuieli de pregătire profesională

(C. Apel Alba Iulia, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 332 din 14 februarie 2011)

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact