Curtea de Apel ORADEA, Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2019
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor

Diurnă externă sau venituri din salarii sau asimilate salariilor

C. fisc., art. 76 alin. (2) lit. s), art. 139-140, art. 187-188, art. 204 şi art. 212

C. muncii, art. 43, art. 44

Directiva nr. 96/71/CE, art. 2 alin. (1)

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 43 din Legea nr. 53/2003, art. 2 alin. (1) din Directiva nr. 96/71/CE şi art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 344/2006 rezultă că este de esenţa delegării, respectiv a detaşării transnaţionale (care are caracteristicile delegării reglementată de art. 43-44 din Legea nr. 53/2003 şi nu a detaşării prevăzută la art. 45 din acelaşi act normativ) exercitarea temporară de către salariat a activităţii în alt loc decât cel în care lucrează în mod normal, scopul indemnizaţiei de delegare/detaşare transnaţională (a diurnei) fiind, conform legislaţiei naţionale [art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 344/2006] şi a jurisprudenţei CJUE (C-393/13, par. 48), de a asigura protecţia socială a lucrătorului în cauză, compensând...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact