Curtea de Apel PITESTI, Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Spre deosebire de concediul de odihnă, solicitarea concediului de formare profesională la anumite date este determinată preponderent de factori externi voinţei magistratului, respectiv de organizarea acestora de instituţiile de formare, de calendarul acestora sau de specializare, de unde rezultă că exigenţele acordării nu ar trebui să fie sporite

Articole
Publicare: Revista Forumul Judecatorilor 1 din 2022
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Spre deosebire de concediul de odihnă, solicitarea concediului de formare profesională la anumite date este determinată preponderent de factori externi voinţei magistratului, respectiv de organizarea acestora de instituţiile de formare, de calendarul acestora sau de specializare, de unde rezultă că exigenţele acordării nu ar trebui să fie sporite

Din jurisprudenţa recentă în materia organizării judecătoreşti şi a statutului magistraţilor. Spre deosebire de concediul de odihnă, solicitarea concediului de formare profesională la anumite date este determinată preponderent de factori externi voinţei magistratului, respectiv de organizarea acestora de instituţiile de formare, de calendarul acestora sau de specializare, de unde rezultă că exigenţele acordării nu ar trebui să fie sporite

(Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1179 din 18 noiembrie 2021)

Prin cererea înregistrată la data de 5.09.2019 pe rolul Tribunalului Argeş, reclamanta BB a solicitat în contradictoriu cu pârâta Curtea de Apel Bucureşti ca instanţa să constate nelegalitatea actului administrativ constând în refuzul nejustificat al preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti - Secţia I Penală de a soluţiona favorabil cererea de concediu de studiu, formulată la data de 5 martie 2019 şi vizând perioada 6-8 martie 2019...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact