GIDRO Romulus, DESPRE UNELE TENDINŢE PRIVIND ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI LIBERTĂŢII MUNCII ŞI A DREPTULUI LA MUNCĂ

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2003
Autor:
Tip: Doctrina

DESPRE UNELE TENDINŢE PRIVIND ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI LIBERTĂŢII MUNCII ŞI A DREPTULUI LA MUNCĂ

DESPRE UNELE TENDINŢE PRIVIND ÎNCĂLCAREA PRINCIPIULUI LIBERTĂŢII MUNCII ŞI A DREPTULUI LA MUNCĂ

Conf. univ. dr. ROMULUS GIDRO

Chestiunea libertăţilor publice este actualmente de foarte mare interes pentru a şti în ce măsură omul, fără a se transforma în martir, poate acţiona lipsit de constrângeri în interes propriu, al unui grup sau al întregii colectivităţi.

Libertăţile publice nu trebuie confundate cu noţiunea mai largă de "libertate" umană, aceasta din urmă putând fi abordată prin prisma unor cercetări istorice, filosofice sau teologice, pe când primele se pot manifesta în cadrul unui sistem juridic determinat, respectarea şi exercitarea lor fiind asigurate de organe ale statului1.

1

Jean Morange, Libertăţile publice, Editura Rosetti, Bucureşti, p. 5-6.

Deşi importanţa teoretică şi practică a libertăţilor publice este de netăgăduit trebuie subliniată totuşi şi existenţa unei crize a acestora, fenomen ce se manifestă în aproape toate ţările, fireşte, cu intensităţi diferite, în raport...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact