STEFANESCU Ion Traian, DEMISIA

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 3 din 2003
Autor:
Tip: Doctrina

DEMISIA

DEMISIA

Prof. univ. dr. TRAIAN ŞTEFĂNESCU

1. Incidenţa actelor juridice unilaterale ale angajatorului şi, respectiv, ale salariatului asupra executării contractului individual de muncă este diferită substanţial. Legea nu îi permite salariatului să modifice printr-un act juridic unilateral clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă (locul muncii, felul muncii ş.a.). Dimpotrivă - este adevărat, excepţional - angajatorul poate să modifice prin actul său unilateral clauzele esenţiale ale contractului individual de muncă, în condiţiile restrictive impuse de art. 42-48 din Codul muncii.

Rezultă că poziţia părţilor este inegală, fiind defavorabilă salariatului.

Cu privire la încetarea contractului individual de muncă prin act juridic unilateral al uneia dintre părţile sale, situaţia este următoarea:

- angajatorul poate denunţa unilateral contractul individual de muncă numai în cazurile şi în condiţiile stabilite limitativ de lege (în principal, de art. 61 şi art. 65 din Codul muncii)...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact