PETROIU Marius, Daune morale. Proba prejudiciului moral. Comportamentul neadecvat şi lipsit de etică al unui manager al angajatorului faţă de salariatul reclamant

Articole
Publicare: Pandectele Romane 1 din 2019
Autor:
Tip: Jurisprudenta comentata

Daune morale. Proba prejudiciului moral. Comportamentul neadecvat şi lipsit de etică al unui manager al angajatorului faţă de salariatul reclamant

Daune morale. Proba prejudiciului moral. Comportamentul neadecvat şi lipsit de etică al unui manager al angajatorului faţă de salariatul reclamant

Dr. Marius PETROIU

Avocat, Baroul Bucureşti

C. muncii, art. 6, art. 39, art. 40, art. 231, art. 241, art. 253 alin. (1), art. 266, art. 267

Constituţia României, art. 41

În această speţă, un salariat a invocat faptul că a fost supus la diverse tratamente umilitoare şi degradante de către superiorul său direct, motiv pentru care, fiindu-i lezată demnitatea la locul de muncă, a solicitat prin intermediul unei instanţe de judecată, repararea daunelor morale care i-au fost produse de către angajatorul său. Instanţa de fond a apreciat însă că prin cercetarea disciplinară dispusă, angajatorul pârât a luat toate măsurile pentru a cerceta dacă a fost încălcată demnitatea în muncă a salariatului reclamant, neputând fi astfel reţinută vreo faptă ilicită în sarcina angajatorului.

În urma apelului formulat de către reclamant, Curtea de Apel Bucureşti a...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact