POP Ciprian, Cuantumul indemnizaţiei de doctorat în cazul contractelor cu timp parţial

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 4 din 2021
Autor:
Tip: Info

Cuantumul indemnizaţiei de doctorat în cazul contractelor cu timp parţial

Cuantumul indemnizaţiei de doctorat în cazul contractelor cu timp parţial

Întrebare: În cazul contractului cu timp parţial indemnizaţia lunară pentru titlul ştiinţific de doctor se acordă integral, în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată ca şi în cazul contractelor cu timp integral ori se acordă pro rata temporis, în baza art. 106 alin. (2) din Codul muncii?

Răspuns: Sunt aplicabile dispoziţiile art. 106 alin. (2) privind plata potrivit principiului pro rata temporis a drepturilor salariale în cazul contractelor cu timp parţial. Potrivit art. 106 alin. (2) “Drepturile salariale se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.”

Acte normative incidente: art. 106 alin. (2) C. muncii; art. 6 şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 153/2017

Dispoziţiile art. 106alin (2) C. muncii sunt aplicabile. Regula de interpretare ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus ar fi aplicabilă...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact