ROTILA Viorel, GEORGESCU Laura, STEFANESCU Ana, Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenţionale - din perspectiva legii speciale şi a dreptului comun

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 12 din 2014
Autori:
Tip: Doctrina

Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenţionale - din perspectiva legii speciale şi a dreptului comun

Cuantificarea normei didactice universitare în ore convenţionale - din perspectiva legii speciale şi a dreptului comun

Conf. univ. dr. Viorel ROTILĂ

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Facultatea de Istorie, Filozofie şi Teologie

Jurist

Lector univ. dr. Ana ŞTEFĂNESCU

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice

Expert legislaţia muncii

Lector univ. dr. Laura GEORGESCU

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Facultatea de Drept

Avocat, Baroul Bucureşti,

Expert legislaţia muncii

ABSTRACT

Duration of working hours for an academic professor is a conventional one, as teaching workload must be legally expressed only in conventional hours. The maximum average number of weekly conventional hours is 16. This is the maximum level of obligations related to an individual labor contract for an academic, to which nothing else can be added, if additional work is not taken into discussion.

The above-mentioned quantification must be reflected properly under the...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact