MORARASU Stefana, GRIGORESCU Anca, Coordonatele flexibilităţii în stabilirea programului de muncă al salariaţilor

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2019
Autori:
Tip: Doctrina

Coordonatele flexibilităţii în stabilirea programului de muncă al salariaţilor

Coordonatele flexibilităţii în stabilirea programului de muncă al salariaţilor

Anca GRIGORESCU

Avocat partener, bpv Grigorescu ŞTEFĂNICĂ

Ştefana MORĂRAŞU

Avocat colaborator, bpv Grigorescu ŞTEFĂNICĂ

ABSTRACT

A flexible approach upon setting the working hours represents a common desire for both employees and companies. This article aims at identifying the options provided by the applicable legal framework which enable such flexibility, as well as at analyzing the coordinates of such flexibility with respect to each identified alternative.

Keywords: worktime, working hours, allocation of worktime, individualized working hours, record of worked hours.

REZUMAT

Stabilirea programului de muncă într-o manieră flexibilă reprezintă un deziderat comun, atât pentru salariaţi, cât şi pentru companii. Prin acest articol, ne propunem să identificăm variantele care permit o astfel de flexibilitate, aşa cum sunt prevăzute de cadrul legal aplicabil, precum şi să analizăm coordonatele acestei flexibilităţi în...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact