Curtea de Apel SUCEAVA, Convocarea pentru cercetarea prealabilă a faptei care se impută salariatului cu titlu de abatere disciplinară. Obligarea angajatorului la plata daunelor morale - condiţii

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 1 din 2023
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Convocarea pentru cercetarea prealabilă a faptei care se impută salariatului cu titlu de abatere disciplinară. Obligarea angajatorului la plata daunelor morale - condiţii

Convocarea pentru cercetarea prealabilă a faptei care se impută salariatului cu titlu de abatere disciplinară. Obligarea angajatorului la plata daunelor morale - condiţii

C. muncii - Legea 53/2003, art. 61, art. 62, art. 252 alin. (5), art. 251 alin. (1), art. 253

Reclamanta a solicitat anularea deciziei de sancţionare, reintegrare plata drepturilor salariale şi daune morale. Or, în speţă apelanta nu a dovedit comportamentul cauză şi nici consecinţele pe care acest comportament le-ar fi avut asupra valorilor morale ce se cer a fi ocrotite. În această situaţie, nicio valoare morală nu poate fi reţinută de instanţă ca fiind lezată, în condiţiile în care nu s-a dovedit pretinsul comportament abuziv şi nici reperele morale care să fi fost atinse de acest pretins comportament.

Cum reclamanta nu a probat existenţa unui prejudiciu moral, raportat la pretinsele fapte invocate şi la valorile morale ce se cer a fi ocrotite, curtea a concluzionat că în speţă nu poate fi antrenată răspunderea...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact