Curtea de Apel -, ARBANAS Petrica, Condiţiile cerute pentru concedierea colectivă

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 8 din 2015
Autori:
Tip: Jurisprudenta comentata

Condiţiile cerute pentru concedierea colectivă

Condiţiile cerute pentru concedierea colectivă

Selecţie şi comentariu de judecător Petrică ARBĂNAŞ

C. muncii, art. 68, art. 72 alin. (1)

Aşa cum reiese din analiza materialului probator administrat în cauză (înscrisuri), la nivelul apelantei-pârâte s-a derulat o procedură de concediere colectivă, procedură în cadrul căreia s-a emis şi decizia contestată în prezentul proces, decizie înregistrată sub nr. 114 din 31 martie 2014.

Prin această decizie s-a dispus încetarea contractului individual de muncă al intimatei-reclamante în conformitate cu prevederile art. 65 şi urm. C. muncii.

Fiind vorba despre o decizie întocmită în cadrul unei proceduri de concediere colectivă, apelanta era obligată să asigure respectarea tuturor cerinţelor impuse prin dispoziţiile art. 68 şi urm. C. muncii, inclusiv a celor ale art. 72 alin. (1) din acelaşi cod.

Potrivit acestui text legal ce are caracter imperativ şi de ordine publică, "în situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact