Curtea de Apel TIMISOARA, Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991. Condiţii de acordare

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 5 din 2020
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991. Condiţii de acordare

Concediul de odihnă suplimentar pentru personalul din unităţile bugetare, care prestează munci grele, periculoase sau vătămătoare, ori lucrează în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, stabilite potrivit Legii nr. 31/1991. Condiţii de acordare

C. muncii, art. 147

Legea nr. 31/1991, art. 2 alin. (1), art. (3)

Acordarea concediului de odihnă suplimentar se face cumulativ cu reducerea timpului de muncă cu 8 ore pe zi şi numai pentru acei salariaţi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii deosebit de grele, vătămătoare sau periculoase expertizate conform Legii nr. 31/1991, iar nu pentru acei salariaţi care beneficiază de acordarea unui spor de până la 15% pentru condiţii vătămătoare expertizate în baza altor acte normative precum H.G. nr. 569/2017.

(C. Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia nr. 28/2020, www.portal.just.ro)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Caraş Severin la data de 28 martie 2019 sub nr. [... ]/115/2019,...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact