DUTU Adelina, Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei

Articole
Publicare: Revista Romana de Dreptul Muncii 2 din 2017
Autor:
Tip: Jurisprudenta

Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei

Concediere disciplinară. Lipsa nejustificată de la locul de muncă. Interzicerea accesului la serviciu de către angajator. Sarcina probei

Comentariu de lector univ. dr. Adelina Oana DUŢU

C. muncii, art. 8, art. 39 alin. (2) lit. b), art. 248, art. 250, art. 272

C. pr. civ., art. 480 alin. (1)

Prezenţa la locul de muncă este o obligaţie generală a oricărui salariat, constituind premisa prestării activităţilor înscrise în fişa postului. În atare situaţie, absenţa salariatului de la locul de muncă îmbracă forma abaterii disciplinare indiferent de vreun specific al activităţii angajatorului.

Ceea ce diferă este caracterul abaterii, absenţa unui salariat putând avea consecinţe mai grave sau mai puţin grave, după cum antrenează sau nu disfuncţii în procesul muncii mai multor salariaţi, a întregii activităţi sau încetarea acestei activităţi.

În cazul de faţă, salariata se găseşte în situaţia în care a absentat nemotivat începând cu data de 12 noiembrie 2014 şi până la data încetării raporturilor de...

Conținut complet disponibil după conectare pe Sintact